Yes
No

​NextGenerationEU är ett tillfälligt instrument som inrättades 2020 för att hantera de socioekonomiska effekterna av covid-19-pandemin. Det kommer att tillhandahålla finansiering på upp till 750 miljarder euro, i första hand för att finansiera den ekonomiska återhämtningen i EU. Finansieringen sker i form av bidrag och lån till medlemsstaterna genom faciliteten för återhämtning och resiliens och sex andra EU-utgiftsprogram för perioden 2021–2027.