Yes
No

​Medlemsstaterna kan räkna med EU:s stöd i utformningen av en gemensam asyl- och migrationspolitik som bygger på solidaritet, effektiv förvaltning av migrationsflöden, rättvis behandling av medborgare från länder utanför EU som bor i EU och åtgärder för att bekämpa olaglig invandring och människohandel.