No
No

Svou kontrolní činnost plánujeme s velkým předstihem. Jsme však také schopni rychle reagovat, pokud to okolnosti vyžadují a je nutné, abychom provedli audit některé politiky EU v krátké době.

Hlavní kontrolní cíle při dlouhodobém plánování jsou stanoveny v naší víceleté strategii. Kromě toho provádíme i víceleté průběžné plánování, při němž podrobněji rozhodujeme o tom, co budeme kontrolovat v následujícím roce a jaké zdroje k tomu budou potřeba. Aby byly naše zprávy relevantní a dobře načasované, informujeme o svém pracovním programu také své partnery. Zejména jej každý rok probíráme s Konferencí předsedů výborů, která jako politický orgán Evropského parlamentu koordinuje činnost všech jeho výborů.