No
No
 

Evropský účetní dvůr vede všechny zaměstnance k tomu, aby při jednáních s kolegy, partnery, kontrolovanými subjekty a veřejností podporovali kulturu integrity a čestného jednání.

EÚD stanovil způsoby, jak oznamovat případy nesprávného jednání (whistleblowing), které zajišťují náležitou ochranu osobám, které takové jednání oznámí.

Přejete-li si nahlásit závažné nesrovnalosti, použijte kontaktní formulář níže. Popište dané nesrovnalosti a jasně uveďte, považujete-li se za oznamovatele (whistleblowera) a zda si přejete, aby vaše identita zůstala důvěrná.

Související odkazy