No
No
 

Pro ostrahu svých budov a majetku a bezpečnost pracovníků a návštěvníků provozuje EÚD systém kamerového dohledu.

Systém kamerového dohledu je v souladu s pokyny pro kamerový dohled vydanými evropským inspektorem ochrany údajů.

Související odkazy