Yes
No

Kultura a vzdělávání mají zásadní význam pro budoucnost odolné, konkurenceschopné a soudržné Evropy. Ačkoli hlavní odpovědnost za politiky v oblasti vzdělávání a kultury mají členské státy, EU zde sehrává důležitou doplňkovou úlohu. ​