Yes
No

EU podporuje tvorbu pracovních míst a zdravé ekonomiky tím, že vytváří prostředí, v němž mohou podniky prosperovat a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Celá škála programů EU napomáhá malým a středním podnikům s přístupem k financování a trhům a podporuje podnikání, internacionalizaci podniků a jejich růst.​