Yes
No

Prostřednictvím své politiky pro námořní záležitosti a rybolov má EU za cíl rozvoj hospodářského potenciálu v této oblasti, ale zároveň zajištění udržitelného rybolovu a stabilních dodávek potravin z mořských zdrojů.​