Yes
No

​Lucemburské velkovévodství se nachází v srdci Evropy a jedním ze zakládajících členů Evropské unie. Lucembursko je spolu s Bruselem a Štrasburkem domovem několika orgánů a institucí EU.

Hlavní město země Lucemburk bylo založeno v roce 963. Dnes je prosperující finanční metropolí se silným hospodářstvím a mezinárodní a vícejazyčnou pracovní silou. Více informací o životě a integraci v Lucembursku naleznete v tomto odkazu.

Všichni partneři a partnerky a manželé a manželky zaměstnanců EÚD mohou také využívat výhod naší spolupráce s IDCN Lucembursko.


V srdci Evropy:

Lucembursko se nachází na křižovatce mezi Francií, Belgií a Německem. Se sousedními zeměmi je velmi dobře propojeno.


Kosmopolitní město:

Lucemburk je mezinárodní, živé a multikulturní město, které si mnozí mladí pracovníci vybírají pro zahájení své profesní dráhy. Žije v něm téměř 122 500 obyvatel, z nichž 70 % jsou cizinci z více než 160 různých zemí. Používají se tři úřední jazyky: lucemburština, francouzština a němčina. Rozšířená je i angličtina.


Vysoká kvalita života:

Se svými velkými veřejnými otevřenými prostorami, rozsáhlými parky a dobrou infrastrukturou je Lucemburk jedním z nejpříjemnějších měst k životu na světě.


Kulturní život:

Lucemburské velkovévodství má širokou a rozmanitou nabídku kulturních událostí a činností. Kromě historických památek má přibližně 60 muzeí, z nichž sedm se nachází v Lucemburku, originální koncertní sály, divadla a kina.


Rodinný život:

Lucembursko je zemí příznivou pro rodinný život. Rodiny mají k dispozici kvalitní služby dětské péče a efektivní systém sociálního zabezpečení. Státní školní systém je bezplatný, ale existují i placené soukromé a mezinárodní školy, včetně evropských škol.


Bezplatná veřejná doprava:

Od roku 2020 je veřejná doprava v celém Lucembursku pro všechny zdarma.