Yes
No

Humanitární pomoc spočívá v poskytování cílené reakce na naléhavé události, aby tak byly zajištěny záchrana a ochrana života, prevence a zmírnění lidského utrpení a zachování lidské důstojnosti. Jejím cílem je zajistit pomoc pro ohrožené skupiny obyvatelstva v souladu se zásadami nestrannosti, neutrality, lidskosti a nezávislosti. EU rovněž působí v oblasti civilní ochrany, kde podporuje, koordinuje a doplňuje opatření členských států. ​