Yes
No

Své stálé zaměstnance přijímáme z rezervních seznamů vypracovaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) na základě otevřených výběrových řízení. Zaměstnáváme také dočasné a smluvní zaměstnance, kteří vykonávají specializované úkoly nebo úkoly krátkodobé povahy.

Níže najdete seznam volných pracovních míst:

Chcete-li se o volnou pozici u EÚD ucházet, musíte být občanem jednoho z členských států EU. Další požadavky na způsobilost se liší podle rolí – pro podrobné informace klikněte na název pozice.

Přijímáme pouze přihlášky v angličtině nebo francouzštině. Formulář přihlášky se zobrazí po kliknutí na název pozice.

Užitečné informace obsahují i následující odkazy:

Související odkazy