Yes
No

​Přijímáme své stálé zaměstnance z rezervních seznamů vypracovaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) na základě otevřených výběrových řízení. Zaměstnáváme také dočasné a smluvní zaměstnance, kteří vykonávají specializované úkoly a úkoly krátkodobé povahy.

Níže najdete seznam volných pracovních míst. Chcete-li se ucházet o jakoukoli pozici v EÚD, musíte být občanem jednoho z členských států EU. Další požadavky na způsobilost se liší podle rolí – pro podrobné informace klikněte na název každé pozice.

Přijímáme pouze přihlášky v angličtině nebo francouzštině. Přihlášku můžete podat pouze prostřednictvím formuláře, který naleznete, pokud kliknete na odkaz na toto pracovní místo – nepřijímáme přihlášky odeslané jiným způsobem.


Užitečné informace obsahují i následující odkazy.

Související odkazy