Yes
No

​Ačkoli EÚD není pověřen vyšetřováním případů podezření z podvodů poškozujících finanční zájmy EU, přispíváme k boji proti podvodům poškozujícím rozpočet EU prováděním specializovaných auditů systémů pro předcházení podvodům nebo jejich odhalování. Vydáváme také stanoviska k návrhům Komise týkajícím se nových nebo revidovaných právních předpisů z oblasti boje proti podvodům.