Yes
Yes

​Výsledky své auditní činnosti zveřejňujeme ve formě zpráv.

 

Ve výroční zprávě popisujeme výsledky našeho finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve vtahu k rozpočtu EU. Její součástí je naše prohlášení o věrohodnosti, na jehož základě Evropský parlament rozhoduje o tom, zda schválí plnění rozpočtu EU za daný rok (tzv. postup udílení absolutoria).

 

Ve specifických výročních zprávách předkládáme výsledky našich výročních finančních auditů agentur, decentralizovaných subjektů a společných podniků EU.

Každoročně také provádíme celou řadu auditů výkonnosti a auditů souladů s předpisy zaměřených na různé konkrétní výdajové oblasti nebo oblasti politik. Výsledky těchto auditů zveřejňujeme ve svých zvláštních zprávách.

 

Příležitostně rovněž zveřejňujeme přezkumy a stanoviska.

V přezkumech prezentujeme popis a analýzu aktuální oblasti politiky nebo tématu EU.

 

Ostatní orgány EU nás mohou požádat o posouzení nových nebo aktualizovaných právních předpisů s významným dopadem na finanční řízení EU. V takovémto případě předkládáme výsledky našeho posouzení ve formě stanoviska.

Všechny své zprávy, stanoviska a přezkumy zveřejňujeme na těchto internetových stránkách ve všech úředních jazycích EU.

Zprávy o připravovaném auditu informují o chystaných auditech. Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.