No
No

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti a upozornění o ochraně autorských práv.

Odmítnutí odpovědnosti

Snažíme se naše internetové stránky udržovat co nejaktuálnější a co nejpřesnější a pokusíme se opravit veškeré chyby, na které budeme upozorněni. Evropský účetní dvůr (EÚD) nepřijímá odpovědnost za žádný materiál, který je na stránkách zveřejněn.

Zejména pak:

  • Informace obsažené na této stránce nejsou odborným ani právním poradenstvím.
  • Evropský účetní dvůr nepřebírá odpovědnost za používání údajů nebo informací dostupných na těchto internetových stránkách. Uživatelům doporučujeme, aby při využívání těchto údajů postupovali obezřetně; uživatelé používají tyto údaje na vlastní riziko.
  • Informace, které jsou na těchto stránkách k dispozici, mohou být propojeny s externími stránkami, nad nimiž útvary Evropského účetního dvora nemají žádnou kontrolu a za něž Evropský účetní dvůr nenese odpovědnost.

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, -

Přečtěte si naši podrobnou politiku opakovaného použití informací zveřejněných Evropským účetním dvorem (EÚD).

Na náš obsah se vztahuje licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)(opens in new window), není-li uvedeno jinak – například v jednotlivých upozorněních o autorských právech. To znamená, že jej můžete znovu použít, pokud si to přejete,pakliže jako zdroj uvedete EÚD. Pokud provedete změny obsahu, musíte je jasně uvést. Rovněž nesmíte zkreslovat původní význam nebo sdělení dokumentů. Evropský účetní dvůr nenese žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky opakovaného použití.

Na určitý obsah se vztahují další omezení. Chcete-li například znovu použít dokument obsahující fotografie našich zaměstnanců, musíte nejprve získat náš souhlas.

Naše politika opakovaného použití se vztahuje pouze na obsah, k němuž máme autorská práva. K opětovnému použití materiálu, který vlastní někdo jiný než my, musíte získat povolení přímo od držitele autorských práv. To platí zejména pro patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory a loga, které jsou uvedeny na našich stránkách.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Nemáme kontrolu nad internetovými stránkami třetích stran, na které odkazujeme, jejich politiku ochrany soukromí a autorských práv byste proto měli přezkoumat samostatně.

European Court of Auditors

Používání loga

Naše logo nesmíte znovu používat bez našeho předchozího souhlasu.

Politika ochrany soukromí

Evropský účetní dvůr se zasazuje o soukromí uživatelů a ochranu osobních údajů. V této politice ochrany soukromí se vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje v rámci domény eca.europa.eu. Konkrétní prohlášení o ochraně soukromí najdete také v dolní části stránky.