Yes
No

Klimatická změna nerespektuje státní hranice a nelze ji řešit pouze na úrovni národních nebo lokálních opatření. Je proto zásadně důležité, aby klimatická opatření byla koordinována na úrovni celé EU. Cílem energetické politiky EU je dekarbonizace hospodářství a zajištění bezpečných dodávek energie za konkurenční ceny. Tato politika je úzce provázána s politikou v oblasti životního prostředí, jejímž hlavním cílem je zachování, ochrana a zlepšení životního prostředí pro současné i budoucí generace.​