Yes
No

Členské státy se mohou na EU spolehnout při vytváření rámce pro společnou azylovou a přistěhovaleckou politiku, která se zakládá na solidaritě, efektivním řízení migračních toků, spravedlivém zacházení se státními příslušníky třetích zemí pobývajícími v EU a na opatřeních pro boj s nelegálním přistěhovalectvím a obchodem s lidmi. ​