Yes
No

Prostřednictvím společné zemědělské politiky poskytuje EU širokou škálu dotací a dalších opatření, které mají zaručit potravinové zabezpečení, zajistit přiměřenou životní úroveň zemědělců, podporovat rozvoj venkova a chránit životní prostředí. ​