Yes
No

​Nabízíme stáže pro vysokoškolské studenty a absolventy studijních oborů, které souvisejí s naší činností. Budete-li vybráni, požádáme vás, abyste na pět měsíců přesídlili do Lucemburku, a hmatatelně tak přispěli k práci, díky níž funguje lépe celý kontinent. Pokud máte zájem o naši nabídku a splňujete všechna naše kritéria způsobilosti, podejte prosím žádost o stáž.

Žádosti o stáž přijímáme pro všechny oblasti naší činnosti: audit, překladatelství, komunikace, obecná administrativa, informační technologie a knihovní služby. Obzvláště vítaní jsou uchazeči s profilem z oblasti auditu informačních technologií a datové vědy: při své auditní činnosti se snažíme zdokonalovat využívání technologií a dat a hledáme stážisty, kteří by měli pro tuto oblast vizi a nápady, jež by mohly mít reálný 

Zkušenost z EÚD

EÚD je pro stáž vynikajícím místem. Budete mít příležitost tvrdě pracovat na věcech, na kterých skutečně záleží, a odnesete si uspokojení z vědomí, že jste svou prací pomohli pozitivně ovlivnit životy milionů lidí.

Bude vám přidělen vedoucí stáže, který bude odpovědný za vaše začlenění do pracovního kolektivu a monitorování vaší pracovní zátěže. Od samého začátku budete poskytovat podporu týmu profesionálních auditorů, když budou analyzovat dopady politik a navrhovat příslušná zlepšení nebo kontrolovat správnost transakcí, na nichž se zakládá účetní závěrka EU. 

Traineeship supervisor

Můžete být dokonce požádáni, abyste se se svým týmem účastnili služební cesty do jiné země EU, kde se bude provádět audit. To vám umožní na vlastní oči vidět, jak auditoři EU na místě pracují. V útvarech, které se nezabývají auditem, se připojíte k některému z probíhajících projektů a budete pracovat společně s projektovým týmem, a to pod dohledem projektového manažera nebo zkušeného člena týmu.

Společně pracovat – společně se učit

Mnoho času budete trávit s ostatními stážisty. Stážisté v EÚD zahajují svou stáž ve stejný den – tj. kolektivně. Společný průběh stáže obvykle vede k tomu, že naši stážisté vytvoří soudržnou skupinu. Kromě praktických zkušeností, které získají, si tak utvoří i síť kontaktů, která bude existovat i dlouhou dobu po skončení jejich stáže.

EÚD nabízí tři cykly stáží, které probíhají v těchto obdobích:

  • od 1. března do 31. července stejného kalendářního roku,
  • od 1. května do 30. září stejného kalendářního roku,
  • od 1. října daného kalendářního roku do 28. (29.) února následujícího roku.

V rámci těchto tří cyklů může každá stáž trvat od tří do pěti měsíců.

Vaše odměna za stáž

V průběhu stáže budete dostávat odměnu 1 500 EUR za měsíc. Někdy také nabízíme neplacené stáže, ale ty představují výjimku, nikoli pravidlo.

Jste způsobilí?

Pro stáž v EÚD musíte splňovat následující požadavky:

  • musíte mít státní příslušnost členského státu EU,
  • musíte mít dokončené alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia v oblasti, která souvisí s naší pracovní činností,
  • musíte velmi dobře ovládat jeden úřední jazyk EU a mít uspokojivou znalost dalšího.

Jedním z cílů našeho programu stáží je umožnit maximálnímu počtu zájemců získat zkušenosti s prací ve správě EU. Z tohoto důvodu nemůžete žádat o stáž v EÚD v případě, že jste byli v minulosti zaměstnáni u nějakého jiného orgánu nebo agentury EU nebo jste pracovali jako asistent evropského poslance. Podání žádosti není možné ani v případě, že už jste absolvovali stáž u jiného subjektu EU. Podrobnější údaje najdete v pravidlech pro stáže v EÚD.

Budete-li vybráni, budete nám muset předložit výpis z rejstříku trestů vydávaný orgány vašeho státu prokazující, že v něm nemáte žádný záznam. Budete také povinni předložit lékařské potvrzení o své zdravotní způsobilosti vykonávat pracovní úkoly. Jste-li uchazečem se zdravotním postižením, můžete nám předložit potvrzení od svého všeobecného lékaře, v němž uvede, že jste schopni se účinně začlenit do pracovního prostředí, pokud budou provedeny potřebné úpravy.

traineeship application

Podejte žádost zde

Pro podání žádosti o stáž si vyberte cyklus, o který se chcete ucházet, a klikněte na „podat žádost“. Žádost můžete podat pouze prostřednictvím formuláře, který naleznete, pokud kliknete na daný odkaz – žádosti zaslané jiným způsobem nepřijímáme.