Yes
No

Cílem politiky EU v oblasti dopravy a mobility je zajistit bezpečné, udržitelné a konkurenceschopné dopravní systémy a služby a vyvíjet inovativní řešení, která přispějí k těmto cílům. Týká se zejména pěti hlavních druhů dopravy: silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní.​