Yes
No

Veřejné zdraví tvoří nepřímo součást řady politik EU. Hlavní odpovědnost za ochranu zdraví a systémy zdravotní péče je však na straně členských států. ​