Yes
No

Součástí politiky EU pro hospodářskou a měnovou unii je koordinace hospodářských a fiskálních politik, společná měnová politika a společná měna. Cílem je zvýšit blahobyt a hospodářskou situaci všech občanů EU. ​