No
No

Vi planlægger vores revisionsarbejde lang tid i forvejen. Men vi er fleksible nok til at reagere, når omstændighederne gør det nødvendigt at revidere et EU-politikområde med kort varsel.

De vigtigste revisionsmål for den langsigtede planlægning fastsætter vi i vores flerårige strategi. Derudover foretager vi en rullende flerårig planlægning, hvor vi mere detaljeret angiver, hvad vi vil revidere i det følgende år, og hvilke ressourcer dette vil kræve. Med henblik på at udarbejde relevante og rettidige beretninger deler vi vores arbejdsprogram med vores interessenter. Navnlig drøfter vi det hvert år med Udvalgsformandskonferencen, som koordinerer arbejdet i alle Europa-Parlamentets udvalg.