Yes
No

​Den Europæiske Union

En liste over OR'erne i Den Europæiske Union kan findes her:

Kandidatlande og potentielle kandidatlande

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Andre OR'er

OR-organisationer