Yes
No

Humanitær bistand er levering af målrettet nødhjælp for at redde og bevare liv, forebygge og lindre menneskelige lidelser og værne om den menneskelige værdighed. Målet er at nå ud til sårbare befolkningsgrupper i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, neutralitet, medmenneskelighed og uafhængighed. EU er også aktiv på civilbeskyttelsesområdet for at støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes tiltag. ​