Yes
No

Folkesundhed er indirekte en del af flere EU-politikområder. Hovedansvaret for sundhedsbeskyttelse og sundhedssystemer ligger dog hos medlemsstaterne. ​