Yes
No

Den finansielle stabilitet afhænger af markedernes og de finansielle institutioners modstandsdygtighed over for økonomiske chok og systemets evne til at bevare offentlighedens tillid. EU har derfor taget skridt til at sikre, at banker og finansielle markeder reguleres og overvåges korrekt.​