Yes
No

EU's politik for Den Økonomiske og Monetære Union omfatter samordning af de økonomiske politikker og finanspolitikkerne, en fælles pengepolitik og en fælles valuta. Målet er at forbedre velfærden og den økonomiske trivsel for alle EU-borgere. ​