Yes
No

EU fører en handels- og investeringspolitik, hvorigennem det forvalter sine økonomiske forbindelser med andre dele af verden. På EU's indre marked - som omfatter fri handel med varer og tjenesteydelser på tværs af EU's indre grænser - er medlemsstaterne blevet enige om at tilpasse deres regler for beskatning af varer og tjenesteydelser i en toldunion. EU bistår også medlemsstaterne med at tilpasse deres økonomiske politikker og selskabs- og indkomstskattekatteniveauer. ​