Yes
No

I EU-sammenhæng består samhørighed i at reducere de økonomiske og sociale forskelle mellem EU's regioner og medlemsstater ved at fremme jobskabelse, konkurrenceevne i erhvervslivet, bæredygtig udvikling og grænseoverskridende og interregionalt samarbejde. ​