Yes
No

​Vi tilbyder praktikophold for studerende og færdiguddannede fra universitetsstudier med relevans for vores arbejde. Hvis vi imødekommer din ansøgning, vil vi bede dig om at komme til Luxembourg i fem måneder og levere et reelt bidrag til et arbejde, der får et helt kontinent til at fungere bedre. Hvis du er interesseret i det, vi tilbyder, og hvis du opfylder alle vores ansøgningskriterier, hvorfor så ikke søge?

Vi tager imod praktikansøgninger vedrørende alle vores arbejdsområder: revision, oversættelse, kommunikation, almen administration, IT og biblioteksforvaltning. Ansøgere med profiler inden for IT-revision og datalogi er særlig velkomne til at søge: Vi bestræber os på at forbedre anvendelsen af teknologi og data i vores revisionsarbejde og vil gerne have praktikanter med visioner og idéer, der kan gøre en forskel på dette område.

Oplev Revisionsretten

Revisionsretten er alle tiders sted at være praktikant. Du får mulighed for at arbejde hårdt med ting, der virkelig betyder noget, og du oplever tilfredsstillelsen ved at vide, at dit arbejde har bidraget til en positiv effekt på millioner af menneskers liv.

Du får tildelt en praktikvejleder, som er ansvarlig for at integrere dig i et team og holde øje med din arbejdsbyrde. Lige fra begyndelsen får du til opgave at støtte et team af professionelle revisorer, som enten arbejder med at analysere EU-politikkers effekt og foreslå forbedringer, eller kontrollerer den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EU's regnskaber. 

Traineeship supervisor

Du kan endda blive bedt om at tage på revisionsbesøg med dit team i et andet EU-land, hvilket vil give dig mulighed for selv at se, hvordan EU-revisorer arbejder i felten. I de af vores afdelinger, der ikke beskæftiger sig med revision, vil du blive tilknyttet et af vores igangværende projekter og arbejde sammen med det ansvarlige team under ledelse af en projektleder eller en erfaren kollega.

Arbejd sammen - lær sammen

Du vil tilbringe meget tid sammen med de andre praktikanter. I Revisionsretten påbegynder alle praktikanter deres praktik samme dag. Den fælles oplevelse betyder normalt, at vores praktikanter bliver en stærkt sammentømret gruppe. Ud over at få praktisk erfaring skaber de sig også et netværk af kontakter, som de har gavn af længe efter deres praktikophold.

I Revisionsretten er der tre perioder for praktikophold:

  • fra 1. marts til 31. juli samme kaldenderår
  • fra 1. maj til 30. september samme kaldenderår
  • fra 1. oktober til 28. (29.) februar det følgende kalenderår.

I hver af disse tre perioder kan de enkelte praktikophold vare fra tre til fem måneder.

Din praktikantydelse

Under dit praktikophold vil du modtage en ydelse på 1 500 euro pr. måned. Vi tilbyder somme tider nogle få ulønnede praktikophold, men de udgør en undtagelse fra reglen.

Opfylder du kriterierne?

For at blive praktikant hos os skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal være statsborger i en EU-medlemsstat.
  • Du skal være statsborger i en EU-medlemsstat.
  • Du skal have gennemført mindst fire semestre på et universitetsstudium med relevans for vores arbejde.

Et af formålene med vores praktikprogram er at give så mange som muligt adgang til at opleve, hvordan det er at arbejde med EU-forvaltning. Så hvis du tidligere på noget niveau har været ansat i en EU-institution eller et EU-organ, eller hvis du har arbejdet som assistent for en MEP, kan du ikke søge om et praktikophold i Revisionsretten. Du kan heller ikke søge, hvis du allerede har haft et praktikophold i et andet EU-organ. Du kan finde nærmere oplysninger i Revisionsrettens regler for praktikophold.

Hvis du bliver udvalgt, skal du fremlægge en ren straffeattest fra politiet i dit hjemland. Du skal også fremlægge en lægeattest om, at du er fysisk i stand til at arbejde. Hvis du har et handicap, kan du fremlægge et brev fra din egen læge om, at du kan arbejde effektivt, hvis der træffes passende foranstaltninger.

traineeship application

Søg her

Find den ønskede periode på nedenstående liste og tryk på "Ansøg". Du kan kun ansøge via den formular, der kommer frem, når du klikker på linket - vi accepterer ikke ansøgninger sendt på andre måder.