Yes
No

 

 

BERGER
GREGOR
KOZLOVS
KASZASOVÁ
CHRISTOFOROU
PETROVIČ
OPIOŁA
CAZALA
MALETIĆ
GALL-PELCZ
ANDRIKIENĖ
HYZLER
BLOK
TAKKULA
PENTUS-ROSIMANNUS
JAKOBSEN
TURTELBOOM
ȘTEFAN
LINDSTRÖM
MILIONIS
ELVINGER
LEHNE
BLANCO FERNÁNDEZ
LEÃO
Opsøgende arbejde over for de centrale brugere af vores arbejde - en succes?
Har EU gjort nok for ligestilling mellem kønnene?
Ansvarlighed og gennemsigtighed - kan magthaverne kontrolleres?
Hvordan EU tilpasser sig klimaændringerne
EU's rapport om retsstatssituationen har endnu ikke vundet fodfæste
Miljøforvaltning
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Analyse 02/2024: Kommissionens rapportering om retsstatssituationen
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
EU's finanser er endnu ikke immune over for brud på retsstatsprincippet
Særberetning 03/2024: Retsstatsprincippet i EU
Jobmuligheder
Gennemsigtighed i Den Europæiske Revisionsret
EU's industripolitik for mikrochips sættes under lup
Praktikophold for unge: for at lære eller tjene penge?
Der er brug for bedre beskyttelse af de 6 milliarder euro i ekstra støtte til Vestbalkan
Udtalelse 01/2024 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af reform- og vækstfaciliteten for Vestbalkan
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Flere unge i EU tager et praktikophold, men der er fortsat problemer med kvaliteten, siger revisorerne
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Analyse 01/2024: EU-tiltag vedrørende praktikophold for unge
Offentlige indkøb
Hvor stærk er beskyttelsen af retsstatsprincippet i forbindelse med EU-finansiering?
Er der styr på statsstøtten i krisetider?
EU's diplomatiske tjeneste skal yde bedre støtte til sine "ambassader"
Særberetning 02/2024: EU-Udenrigstjenestens koordinerende rolle