Yes
No

​Revisionsretten har hjemsted i Luxembourg og har ca. 900 ansatte. Vi er en EU-institution, der sætter mennesket i centrum: Dette letter integrationen af nye medarbejdere, styrker interaktionen mellem kolleger og fremmer teamwork. I Revisionsretten er det vigtigt for os, at medarbejderne trives. Vi bestræber os på at skabe et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere føler sig betroede, værdsatte og motiverede.


  • Vores lokaler - tre bygninger på den samme grund - tilbyder et moderne, samarbejdsbaseret, sikkert og miljøvenligt fysisk arbejdsmiljø. I vores bygninger finder du alle de faciliteter, der skal til for at gøre dit liv lettere og mere fornøjeligt (kantiner, sportsfaciliteter, familierum osv.). Vi forsyner vores medarbejdere med alle de IT-værktøjer og den IT-infrastruktur, de skal bruge for at kunne arbejde fleksibelt og effektivt.

  • Vores arbejdsform er en kombination af fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen og telearbejde, herunder (i et begrænset antal dage hvert år) fra et sted uden for tjenestestedet. Vi tilbyder også fleksible arbejdsmønstre.


Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn og en omfattende pakke af ydelser, herunder orlov og en pensionsordning, verdensomspændende sygesikring for medarbejderne og deres pårørende samt livs- og invalideforsikring. Grundlønnen er fastsat i EU's personalevedtægt. Lønoplysninger kan findes her(opens in new window).

Visse tillæg (udlandstillæg, husstands- og børnetilskud) kan lægges til grundlønnen afhængigt af den ansattes individuelle situation og familiemæssige forhold. Bruttolønnen er fritaget for national skat, men er underlagt EU-skat og et solidaritetsbidrag.

De ansatte har ret til mindst 24 årlige feriedage plus helligdage.