Yes
No

​Den Europæiske Revisionsret vedtog afgørelse 6-2019 om den åbne datapolitik og videreanvendelse af dokumenter med det formål at forbedre informationsstrømmen mellem Revisionsretten og offentligheden og fremme udbredt videreanvendelse af information (artikel 1).

I den forbindelse forpligtede Revisionsretten sig til at stille dokumenter i sin besiddelse til rådighed på internettet i åbne og maskinlæsbare formater, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. 

 Beretningerne på denne side er offentliggjort sammen med datasæt udarbejdet i overensstemmelse med Revisionsrettens afgørelse om åbne data. Der er også offentliggjort oplysninger om dataene i beretningerne, herunder - hvor det er muligt - om de anvendte datakilder, metoder og beregninger.

Åbne data fra Revisionsretten kan også fås via EU's portal for åbne data på adressen data.europa.eu sammen med datasæt fra andre EU-institutioner, -organer og -agenturer og fra EU-medlemsstaterne.