No
Yes
 

ECA Journal er et tidskrift med fokus på væsentlige emner vedrørende offentlig revision i EU. Det giver indblik i Revisionsrettens arbejde og rolle, og hver udgave har et specifikt tema, som behandles i artikler fra både interne og eksterne bidragydere. Artiklerne kan beskrive nye udviklinger og praksis eller præsentere bidragydernes perspektiv som politiske beslutningstagere, revisorer, akademikere eller eksperter.

Indholdet i interview og artikler henhører udelukkende under de interviewedes og forfatternes ansvar og afspejler ikke Den Europæiske Revisionsrets holdning.

ECA Journal kan findes på denne side og offentliggøres også via de sociale medier.