Yes
No

Formålet med EU's transport- og mobilitetspolitik er opnåelse af sikre, bæredygtige og konkurrencedygtige transportsystemer og ‑ydelser og udvikling af innovative løsninger, som bidrager til disse mål. Den vedrører primært fem vigtige transportformer: luft-, vej-, jernbane- og søtransport samt transport ad indre vandveje.​