Yes
No

​​FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i EU-sammenhæng

I 2015 vedtog De Forenede Nationer 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Den bygger på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling(opens in new window) (SDG'er) - der er opdelt i 169 delmål, som følges af 232 indikatorer. Målet med dagsordenen er at opnå socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling på verdensplan senest i 2030. 

Verdensmålene for bæredygtig udvikling

EU har ca. 100 SDG-indikatorer, som i det store og hele er på linje med FN's globale indikatorer uden dog at være identiske. Det gør det muligt for EU at målrette sine SDG indikatorer mod de forhold, der er særligt relevante i en europæisk sammenhæng. Europa-Kommissionen har siden 2017 overvåget gennemførelsen af SDG'erne gennem sine årlige SDG-overvågningsrapporter(opens in new window).

SDG'ernes relevans for overordnede revisionsorganer

Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI) har fastsat fem nøgleprioriteter i sin strategiske plan for 2023-2028(opens in new window). En af disse er at bidrage til at opfylde 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.  

De overordnede revisionsorganer (OR'er) yder et værdifuldt bidrag gennem deres revisioner. De kan i overensstemmelse med deres mandater og prioriteter overvåge gennemførelsen, følge fremskridtene og identificere forbedringerne hvad angår SDG'erne.  

Som aktivt medlem af INTOSAI-fællesskabet sigter Den Europæiske Revisionsret mod at indtage en førende position inden for offentlig revision. Vores mål er at bidrage til en mere robust og bæredygtig Europæisk Union, der værner om de værdier, som den bygger på.

Vi har endnu ikke udført revisioner med særligt fokus på gennemførelsen af SDG'erne, men vi har offentliggjort en række beretninger om emner med relevans for et eller flere SDG'er. SDG'erne (se nedenfor) vedrører en lang række EU-politikker og -programmer, hvilket vi har fremhævet i vores årlige bæredygtighedsrapport.