Yes
No

​Värbame oma alalisi töötajaid reservnimekirjadest, mille Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) koostab pärast avalikke konkursse. Samuti võtame tööle ajutisi ja lepingulisi töötajaid, kes täidavad eri- ja lühiajalisi ülesandeid.

Allpool on esitatud loetelu vabadest ametikohtadest. Peate olema ELi liikmesriigi kodanik, et kandideerida mis tahes ametikohale kontrollikojas. Täiendavad osalemistingimused on igal ametikohal erinevad – üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake vastava ametikoha lingil.

Võtame vastu ainult inglise või prantsuse keeles esitatud avaldusi. Kandideerimisavaldusi saab esitada ainult iga ametikoha jaoks koostatud veebivormi kaudu, klikkides vastaval lingil. Me ei võta vastu muul viisil saadetud avaldusi.

Kasulikku teavet leiate ka järgnevatelt linkidelt:

Seotud lingid