Yes
No

​Oleme pühendunud kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendamisele nii oma audititöös kui ka tööandjana. Usume, et iga väiksemgi pingutus loeb ja iga tegevus aitab otseselt kaasa kestlikuma maailma loomisele.

Allpool on esitatud mõned näited meie keskkonnaalastest algatustest.


  • Kontrollikoja töötajate mesindusklubi, mis tegeleb mesilastarudega kontrollikoja ruumides, võimaldab töötajatel saada praktilisi mesinduskogemusi. Toodetud mett kasutatakse peamiselt kontrollikoja esindamise eesmärgil.


  • Kontrollikojal on ka aednike kogukond, kes hooldab kontrollikoja ruumides lillekaste ja istutatud taimi. Kogukond pakub töötajatele ka seemnevahetustegevust, et suurendada teadlikkust bioloogilisest mitmekesisusest ja permakultuurist.


  • ​Oleme kohaliku valitsusvälise organisatsiooniga teinud neli aastat koostööd, et korraldada vabatahtlikku puude istutamist Luksemburgis asuval maatükil.


  • Pakume oma töötajatele liitumist Luxembourgi linna vel’OH! jalgrattarendi kavaga.


  • Plasti kasutamise vähendamiseks varustab kontrollikoda oma töötajad korduskasutatavate toidukarpide ja veepudelitega, mis on ette nähtud toidu ja joogivee kaasavõtmiseks.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Euroopa Kontrollikoda osaleb ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS), mis on juhtimisvahend organisatsioonide keskkonnatoime hindamiseks, selle kohta aru andmiseks ja selle parandamiseks. EMASi kohta lisateabe saamiseks külastage seda ​ ​lehekülge.