No
No

Mēs organizējam gan ar revīziju saistītus tehniskus darbseminārus, gan starptautiskas konferences par mūsu darba jomām. Tālāk norādītajās saitēs ir sniegta informācija par jaunākajām ERP organizētajām konferencēm un darbsemināriem.