Yes
No

​Kāpēc mūsu darbinieki ir ieinteresēti strādāt Eiropas Revīzijas palātā? Tādēļ ka…

  • Tā ir lieliska iespēja veidot starptautisku karjeru publiskā sektora revīzijā un citās jomās

  • Viņi ir daļa no Eiropas iestādes, kas izveidota ES finanšu aizsardzībai.

  • Viņi strādā multikulturālā un daudzvalodu vidē kopā ar profesionāliem kolēģiem no visām ES dalībvalstīm.

  • Viņi palīdz uzlabot ES darbību un nodrošināt, ka ES iedzīvotāji saņem ieguldīto līdzekļu atdevi.

ERP darbinieku profesijas ir dažādas: protams, ir revidenti, kā arī tulkotāji, juristi, cilvēkresursu speciālisti, arhivāri un bibliotekāri, ārsti, komunikācijas eksperti, datorzinātnieki un datu zinātnieki, loģistikas un drošības speciālisti un administratīvie asistenti.

Mēs galvenokārt pieņemam darbā ierēdņus (iecelti amatā uz nenoteiktu laiku), izmantojot Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) organizētos konkursus. Dažkārt mēs arī pieņemam darbiniekus, ar kuriem noslēgti līgumi uz noteiktu laiku, pagaidu darbiniekus vai līgumdarbiniekus, un šādos gadījumos mēs publicējam uzaicinājumu paust interesi mūsu darba iespēju lapā. Trīs reizes gadā mēs uzņemam praktikantus visās mūsu darba jomās; sīkāku informāciju skatīt lapā par praksēm. Mums ir arī apmaiņas programmas ar valstu revīzijas iestādēm, kas ļauj katru gadu uzņemt vairākus norīkotus valstu ekspertus (NVE).

Mūsu darbinieki ir sekretāri/lietveži, asistenti, administratori un vadītāji. Sekretāri/lietveži parasti ir iesaistīti biroja pārvaldības, drošības vai transporta pakalpojumos un sniedz administratīvo un tehnisko atbalstu. Asistenti sniedz izpildes un tehnisko atbalstu dažādās jomās. Administratori strādā augstas atbildības amatos. Vadītāji ir atbildīgi par stratēģiju, plānošanu un cilvēku vadību.

Visu nodarbinātības veidu juridiskais pamats ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība .

Plašāku informāciju sk. ERP Sociālās bilances lapā.

Saites