Yes
No

Drošība un aizsardzība ir ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas neatņemama sastāvdaļa. ES mērķis ir nodrošināt augstu drošības līmeni, veicot pasākumus noziedzības, rasisma un ksenofobijas novēršanai un apkarošanai, kā arī koordinējot un sadarbojoties valstu policijas spēkiem, tiesu iestādēm un citām struktūrām.​