Yes
No

ES nodarbinātības politika ir vērsta uz to, lai visā kontinentā radītu vairāk darba vietu, labākas darba vietas. Lai to panāktu un veicinātu lielāku sociālo nodrošinājumu un iekļaušanu, ES nodrošina un koordinē finansējumu, palīdzot dalībvalstīm ieguldīt tādās jomās kā bērnu aprūpe, veselības aprūpe un apmācība.​