Yes
No

ES transporta un mobilitātes politikas mērķis ir nodrošināt drošas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas transporta sistēmas un pakalpojumus un izstrādāt inovatīvus risinājumus, kas veicina šo mērķu sasniegšanu. Tas galvenokārt attiecas uz pieciem galvenajiem transporta veidiem: gaisa satiksme, autoceļi, dzelzceļš, jūras pārvadājumi un iekšzemes ūdensceļi.​