Yes
No

Lai veicinātu darbvietu radīšanu un ekonomisko veselību, ES politika paredz radīt darījumdarbības vidi, kurā uzņēmumi var uzplaukt un kļūt konkurētspējīgāki. Virkne ES programmu palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem piekļūt finansējumam un tirgiem, kā arī atbalsta uzņēmējdarbību, internacionalizāciju un izaugsmi.​