Yes
No

​ERP atrodas Luksemburgā, un tajā strādā aptuveni 900 darbinieku. Mēs esam cilvēcīga mēroga ES iestāde: tas atvieglo integrāciju, ļauj vieglāk mijiedarboties un veicina kopdarbu kolektīvā. Eiropas Revīzijas Palātā mēs rūpējamies par savu darbinieku labklājību. Mēs tiecamies radīt tādu darba vidi, kurā mūsu darbinieki apzinātos mūsu uzticēšanos, justos novērtēti un motivēti.


  • Mūsu telpas, proti, trīs ēkas, kas atrodas vienā vietā, piedāvā modernu, kopdarbīgu, drošu un videi draudzīgu darba vidi. Iestādes telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo, lai padarītu jūsu dzīvi vieglāku un patīkamāku (ēdnīcas, sporta objekti, ģimenes telpa u. c.). Mēs nodrošinām saviem darbiniekiem visus IT rīkus un infrastruktūru, kas nepieciešami elastīgam un efektīvam darbam.

  • Mūsu darba veids apvieno klātbūtni uz vietas un tāldarbu, tostarp iespēju strādāt ārpus darba vietas (ierobežotu dienu skaitu katru gadu). Mēs piedāvājam arī elastīgus darba modeļus.

    our working conditions mission

Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu un visaptverošu pabalstu paketi, tostarp atvaļinājumu un pensiju shēmu, darbinieku un viņu apgādājamo veselības apdrošināšanu visā pasaulē, kā arī dzīvības un invaliditātes apdrošināšanu. Pamatalgas ir noteiktas ES Civildienesta noteikumos. Informācija par atalgojumu ir pieejama šeit(opens in new window).

Atkarībā no darbinieka individuālās situācijas un ģimenes apstākļiem papildus pamatalgai ir iespējams saņemt noteiktus pabalstus (ekspatriācijas pabalstu, ģimenes un apgādājamo bērnu pabalstus). Bruto alga ir atbrīvota no valsts nodokļa, bet tai piemēro Kopienas nodokli un solidaritātes nodevu.

Darbiniekiem ir tiesības uz vismaz 24 ikgadējā atvaļinājuma dienām, kā arī uz valsts svētku dienām.