Yes
No

Ar savu jūrlietu un zivsaimniecības politiku ES cenšas attīstīt ekonomisko potenciālu, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecību un stabilu jūras produktu piedāvājumu.​