No
No

Uniunea Europeană se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor.

Politica aplicată de Uniunea Europeană în ceea ce privește „protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii Europene” se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din .

Această politică generală acoperă familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu.

Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a da vreo informație despre dumneavoastră, în anumite cazuri sunt necesare unele date personale pentru a vă putea furniza serviciile electronice pe care le solicitați.

Site-urile care cer date cu caracter personal le prelucrează în conformitate cu regulamentul menționat mai sus și vă prezintă informații cu privire la modul în care utilizează datele dumneavoastră în declarații specifice privind confidențialitatea:

 • pentru fiecare serviciu electronic specific, un operator de date stabilește modul în care ar trebui să fie prelucrate datele cu caracter personal și în ce scop și se asigură de conformitatea serviciului respectiv cu politica de confidențialitate;

 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor se asigură să sunt aplicate dispozițiile regulamentului menționat și oferă consiliere operatorilor de date cu privire la respectarea obligațiilor acestora (a se vedea articolele 43-45 din regulament);

 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este o autoritate independentă cu funcție de supraveghere pentru toate instituțiile (a se vedea articolele 52-60 din regulament).

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă legături către site-uri terțe. Deoarece noi nu avem control asupra conținutului acestor site-uri, vă încurajăm să verificați politica pe care acestea o aplică în materie de confidențialitate.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic de pe un site instituțional al Uniunii Europene este un serviciu sau o resursă care poate fi accesată pe internet cu scopul de a îmbunătăți comunicarea între instituțiile europene, publicul larg și mediul de afaceri.

Site-urile instituționale ale Uniunii Europene oferă/vor oferi trei tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare, care oferă publicului, mass-mediei, firmelor, organismelor publice și altor factori de decizie un acces ușor și eficace la informații, contribuind astfel la creșterea transparenței și la o mai bună înțelegere a politicilor și a activităților UE;

 • servicii interactive de comunicare, care permit îmbunătățirea contactelor cu publicul, firmele, societatea civilă și actorii publici, ceea ce facilitează consultările în materie de politici și mecanismele de feedback, cu scopul de a contribui la elaborarea politicilor, precum și la activitățile și la serviciile UE;

 • servicii de tranzacții, care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, cum ar fi achizițiile publice, operațiunile financiare, recrutarea de personal, înscrierea la diferite evenimente, obținerea sau achiziționarea de documente etc.

Informații care apar într-o declarație specifică privind confidențialitatea

O declarație specifică privind politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal conține următoarele informații cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră:

 • cine controlează informațiile colectate și în ce scop sunt acestea colectate, care este temeiul juridic și care sunt mijloacele tehnice utilizate. UE colectează informații personale numai în cazul în care acest lucru este necesar într-un scop specific și nu va reutiliza informațiile în alt scop decât cel pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
 • cui îi sunt dezvăluite informațiile dumneavoastră. UE nu dezvăluie informații unor terți decât dacă acest lucru este necesar în scopul (scopurile) menționat(e) mai sus și doar destinatarilor menționați (categoriilor de destinatari menționate). UE nu va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități de marketing direct;
 • drepturile dumneavoastră așa cum sunt stabilite la articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725: dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete; în anumite condiții, dreptul de a cere ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea utilizării lor; dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați; și dreptul la portabilitatea datelor. Cererile vor fi analizate, iar răspunsul vă va fi comunicat fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni.

O declarație specifică privind politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal poate conține totodată următoarele informații cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră:

 • dreptul dumneavoastră de a cere ca orice modificări aduse datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie comunicate, în măsura posibilului, altor părți cărora le-au fost divulgate aceste date; dreptul dumneavoastră de a fi informat(ă) dacă furnizarea de date cu caracter personal este obligatorie sau opțională și de a fi informat(ă) cu privire la eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații; dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unor decizii automatizate (luate exclusiv de mașini) care vă afectează, în condițiile prevăzute de lege; după caz, dreptul dumneavoastră de a vă retrage în orice moment consimțământul.
 • pentru cât timp sunt păstrate datele. UE nu păstrează datele decât pe perioada de timp necesară pentru colectarea sau prelucrarea lor;
 • persoanele de contact în cazul în care doriți să adresați întrebări sau reclamații.

Linkuri utile