No
No

Uniunea Europeană este angajată în susținerea eforturilor de protecție a mediului la nivel mondial, aceasta incluzând aplicarea unei politici în materie de mediu în cadrul instituțiilor sale. În calitate de instituție a UE, Curtea de Conturi Europeană are datoria de a contribui la o dezvoltare durabilă, prin respectarea principiilor unui bun management de mediu în activitatea sa de zi cu zi.

Politica de mediu

La 28 noiembrie 2014, Curtea de Conturi Europeană a adoptat o politică în materie de mediu, prin care este formalizată participarea instituției la o inițiativă privind un management de mediu de înaltă calitate. Prin intermediul acestei politici, Curtea se angajează:

  • să introducă măsuri în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon;
  • să promoveze utilizarea eficientă a energiei și să ia măsuri pentru a reduce consumul de electricitate, de apă și de hârtie;
  • să includă criterii de mediu în procedurile de achiziții publice pe care le inițiază;
  • să aplice cele mai bune practici în materie de gestionare a deșeurilor;
  • să își încurajeze personalul să acționeze în mod responsabil din perspectiva protecției durabile a mediului și să contribuie în mod activ la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestei politici.

Standardul de mediu ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Curtea respectă cerințele de certificare ale standardului de calitate recunoscut la nivel internațional ISO 14001:2015 (Sistemul de management de mediu) și este certificată oficial ISO 14001.

Sistemul de management de mediu și audit (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Curtea ia parte la sistemul UE de management de mediu și de audit (EMAS), un instrument de gestionare pentru evaluarea și îmbunătățirea performanței în materie de mediu a organizațiilor, precum și pentru raportarea cu privire la aceasta. Am obținut certificarea EMAS în martie 2017 și utilizăm cu succes un sistem de management de mediu care respectă Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind EMAS, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/1505, și standardul ISO 14001.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați declarația de mediu a Curții, validată de un verificator acreditat, în care sunt prezentate rezultatele privind performanța instituției noastre în materie de mediu și planurile viitoare de ameliorare.

Rapoartele Curții de Conturi Europene privind amprenta de carbon a acesteia

În 2014, Curtea de Conturi Europeană a realizat primul bilanț al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile sale, scopul urmărit fiind acela de a reduce în mod sistematic emisiile sale de dioxid de carbon.

Acest bilanț, care este reevaluat și publicat în fiecare an, este menit să monitorizeze eforturile depuse de instituție în vederea diminuării amprentei sale de carbon.

Curtea este în curs de a elabora o foaie de parcurs până în 2030 pentru reducerea emisiilor, astfel încât să se conformeze obiectivelor stabilite în Pactul verde pentru Europa.

Linkuri utile: