No
No

Ne propunem să contribuim în cea mai mare măsură posibil la o Uniune Europeană mai rezilientă, mai sustenabilă și mai echitabilă.

Pentru a fi siguri că ne putem ridica la înălțimea acestei ambiții, stabilim obiective care să ne ghideze activitatea. Aceste obiective sunt definite în strategii multianuale. Actuala strategie a Curții acoperă perioada cuprinsă între 2021 și 2025.

Pentru perioada 2021-2025, avem trei obiective strategice:

  • Îmbunătățirea răspunderii de gestiune, a transparenței și a mecanismelor de audit pentru toate tipurile de acțiuni ale UE

  • Concentrarea auditurilor pe domeniile și subiectele în legătură cu care Curtea poate aduce cea mai mare valoare adăugată

  • Furnizarea unei asigurări de audit solide într-un mediu plin de provocări și în schimbare

Strategia pentru perioada 2021-2025 definește valorile, misiunea și viziunea Curții. Totodată, aceasta descrie în detaliu modul în care intenționăm să ne atingem obiectivele strategice.

Strategiile anterioare ale Curții