No
No
 

De la crearea sa, Curtea a promovat în mod sistematic cooperarea cu instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE.

Cooperarea bilaterală în domeniul auditului fondurilor UE

Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană și instituțiile naționale de audit din statele membre trebuie să practice o cooperare bazată pe încredere și pe respectarea independenței fiecărei instituții. Cooperarea dintre instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE și Curte datează încă de la de la începutul existenței Curții, în , și s-a intensificat de-a lungul anilor.

Cooperarea multilaterală la nivelul Comitetului de contact

Curtea colaborează în mod activ cu instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE prin intermediul Comitetului de contact.
Comitetul de contact este un grup în cadrul căruia se reunesc anual președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE și președintele Curții de Conturi Europene. Acest comitet asigură un cadru pentru cooperare și pentru schimbul de cunoștințe profesionale și de experiență pe tema auditului fondurilor UE și pe alte teme legate de Uniunea Europeană. Contactul curent dintre instituțiile participante este menținut prin intermediul ofițerilor de legătură desemnați de fiecare instituție. Grupurile de lucru, rețelele și grupurile operative din cadrul Comitetului au rolul de a contribui la elaborarea unor poziții și a unor practici comune.

 

Rețeaua instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate

Curtea cooperează cu instituțiile supreme de audit din țările candidate și potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană pentru a facilita schimburile periodice de informații, pentru a dezvolta metodologii de audit și pentru a promova formarea profesională. Aceste activități se realizează în parteneriat cu SIGMA (Sprijin pentru îmbunătățirea guvernanței și a gestionării), o inițiativă comună a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a UE.

Principalul mijloc de cooperare este reprezentat de Rețeaua instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care funcționează în mod similar cu Comitetul de contact. De-a lungul anilor, această rețea a implicat reuniuni periodice ale președinților instituțiilor supreme de audit și ale ofițerilor de legătură, precum și grupuri de lucru, seminare, ateliere și audituri paralele. Principalul scop al rețelei este să promoveze implementarea unor metode și tehnici de audit în conformitate cu standardele internaționale și cu bunele practici din UE.

network  

Linkuri utile

Instituțiile supreme de audit din UE
Rețeaua instituțiilor supreme de audit din țările candidate